Niewidzialny Uniwersytet


[Akademia Nauk]


Władysław Jagiełło

[blok]Władysław II Jagiełło jest postacią historyczną, która swoimi dokonaniami i czynami mnie zainspirowała.

Po śmierci Kazimierza Wielkiego nic nie wskazywało na to, że królem Polski mógłby zostać książę z pogańskiej Litwy. Kazimierz, który nie miał potomka męskiego wyznaczył na tron swojego siostrzeńca Ludwika Węgierskiego.
Ludwik nadał przywileje, aby zapewnić sobie poparcie ze strony szlachty polskiej, w sporym stopniu osłabiło to siłę państwa. Ludwik planował, żeby królową Polski została starsza z jego córek Maria zaręczona z Zygmuntem Luksemburczykiem. Polska jednak nie zamierzała mieć za króla Luksemburczyka, więc zmieniła wcześniejsze postanowienia i po śmierci Ludwika na tronie zasiadła pierwsza w dziejach Polski kobieta. Była to Jadwiga młodsza córka Ludwika zasiadając na tronie miała niespełna dziesięć lat. Zaręczona była już wcześniej z Wilhelmem Habsburskim, księciem wiedeńskim, jednak małżeństwo uznano za nieważne.
Wielu starało się o rękę Jadwigi wybór padł na księcia litewskiego Jagiełłę.

Urodził się on w 1351roku, syn wybitnego wodza Olgierda, właśnie po opieką ojca uczył się w sztuce wojennej i prowadzeniu negocjacji przy, których odznaczał się bystrością, wytrwałością i sprytem.
Po śmierci ojca w 1377 roku objął tron, wybrany spośród dwunastu braci.
W 1386 roku 18 listopada ożenił się z królową Polski Jadwigą (o, której wcześniej już wspominałem), trochę wcześniej w 1385roku w Krewie podpisał wstępną umowę z Polską.
Miała ona na celu zjednoczenie państwa Polskiego i Księstwa Litewskiego, i przeciwstawienie się Krzyżakom, którzy najeżdżali obydwa państwa.
Oprócz tego Polska potrzebowała króla, który zapewniłby im ochronę, natomiast Litwa była pogańskim krajem i miała coraz to większe kłopoty ze strony Krzyżaków, którzy pod pretekstem chrystianizacji napadali na ich ziemię. Dlatego właśnie w 1386roku odbył się chrzest Jagiełły, przyjął on imię Władysław.
Tak rozpoczęły się jego rządy w Polsce i dynastia Jagiellonów.
Nadszedł wspaniały okres dla Polski, zagrożenie czaiło się jednak jeszcze ze strony Krzyżaków, czym wynikiem była bitwa pod Grunwaldem w 1410roku, która była największym zbrojnym starciem średniowiecza. Krzyżacy pod dowództwem mistrza zakonu Ulricha von Jungingena zakończyła się zwycięstwem zjednoczonych wojsk Jagiełły i księcia litewskiego Witolda, w walce poległ także sam mistrz. Wprawdzie strona polsko-litewska nie wykorzystała należycie zwycięstwa(nie zdobyła zamku w Malborku-siedziby wielkiego mistrza), ale doprowadziła do znacznego osłabienia zakonu, który po tej bitwie nigdy już nie odzyskał tak wielkiej potęgi.

Umierając 1434 roku Jagiełło pozostawił na tronie swojego syna Władysława III, który został koronowany na króla Polski w 1434 roku.
Władysław Jagiełło był nie tylko wybitnym strategiem, ale także człowiekiem o wielkim sercu. To właśnie on po śmierci Kazimierza Wielkiego, wraz ze swoją żoną dbał o Akademię Krakowską, wielką opiekę sprawował nad żakami i profesorami, a jego żona przeznaczyła wiele kosztowności dla jej rozkwitu. I dlatego Akademię Krakowską nazwano Uniwersytetem Jagiellońskim.[/blok]


Autor: 694


Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie. Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności.

ZAMKNIJ
Polityka prywatności