Niewidzialny Uniwersytet


[Artykuły]


Ataki sił nieczystych

[blok]Tematem tego artykułu będą najczęstsze sposoby, jakże wyszukane i różnorodne, ataków sił nieczystych na ciało i duszę człowieka. W dzisiejszych czasach zło ma szerokie pole do popisu, używa narzędzi stworzonych przez samego człowieka. Dochodzimy i uświadamiamy sobie straszliwą prawdę: że to właśnie homus hominis lupus est. Kiedyś być może były to szamańskie uroki i czarnoksięskie klątwy, dziś jednak widać całe rozprzestrzenianie się ludzkiej nienawiści również w prasie, mediach, środkach masowego przekazu. Owo \"maleficium\" jest bardzo dobrze znane każdemu z nas. A propos trudnych słów – \"maleficium jest sztuką szkodzenia innym za pomocą interwencji szatana\". Potocznie działanie takie możemy również określić mianem \"fattura\", ponieważ dokonuje się przy pomocy przedmiotów w porę przygotowanych i przechowywanych do tego celu, oraz rytuałów przekazywanych od wieków. Powyższych dwóch terminów możemy używać zamiennie. Dlaczego znane każdemu? A któż nie zazdrości drugiemu, że ma więcej pieniędzy, lepiej ułożone życie, mniej choruje, itd. Wówczas rodzi się wewnątrz nas mały potworek, który narasta z każdym niepowodzeniem i którego z biegiem czasu coraz trudniej zwalczyć. Człowiek w pewnym momencie nie wytrzymuje i pragnie zranić drugiego, rzuca wewnątrz w myślach urok na swojego \"ciemiężyciela\": \"Chcę, aby zostawił swoją dziewczynę i złączył się ze mną\"; \"Chcę, aby nie zaznała pokoju\"; \"Chcę, aby została przyprawiona o śmierć\"; \"Chcę, by miał gorsze oceny ode mnie\",… tak, tak, wyścig szczurów też jest dobrym przykładem owego maleficium \"na zamówienie\".
W świecie magii istnieje bogate słownictwo określające różne sposoby czynienia zła; wyróżniamy zatem maleficium:
1. amatorskie, wzbudzające silne poczucie atrakcyjności, miłość lub nienawiść wobec jakiejś osoby;
2. trujące, mające na celu psychologiczne zatrucie czyjegoś życia przez łańcuch cierpień fizycznych, szkód moralnych i materialnych;
3. związania – skrępowanie utrudniające poruszanie się, decydowanie, działanie;
4. homeopatii, polegające na wzięciu przedmiotu ofiary i oddziaływaniu na nie poprzez nakłuwanie ich szpilkami lub nożami w punktach, w których chce się ją zranić;
5. gnicia, którego dokonuje się zakopując zauroczony materiał, aby ulegał stopniowo gniciu, wyzwalając w wyznaczonej osobie chorobę, która prowadzi do stopniowego wycieńczenia i wreszcie do śmierci.
Co najważniejsze, duchowe i niewidzialne działanie sił zła, które mają wykonać dane \"zlecenie\", może bezpośrednio dotrzeć do człowieka tylko za pośrednictwem materii, to znaczy przez materialny przedmiot. Niemożliwe jest zatem, aby zaklęcie rzucone w laboratorium maga dotknęło osobę, jeśli nie dotrze do niej przedmiot obciążony takim przekleństwem. Zobaczmy, że również w kościele zostajemy podczas chrztu naznaczeni mianem dzieci Bożych właśnie poprzez materialny nośnik duchowej rzeczywistości jakim jest woda. Strzeżmy się zatem takich przedmiotów jak: krew na prześcieradle, proch z kości ludzi lub zwierząt, ziemia z cmentarzy, nieznane zioła, suche palemki, nici różnej grubości, wycinki fotografii, laleczki lub katafalki z wosku, materiału bądź gliny, piasek albo pył rozsypany na poduszce, wycieraczce, dywanie, kukiełce, pluszowym zwierzątku czy na futrynie drzwi.
Przejdźmy wreszcie do metod ingerencji szatana w nasze życie. Poniżej zostaną ukazane przykłady jego wpływów na podstawie kilku słów kluczowych:

GŁOWA
Głowa jest celem ataków trwających bez przerwy, dniem i nocą. Jednak atak zasadniczy i najbardziej decydujący dla zniszczenia naszego psyche zostaje zadany nocą, gdyż podczas bierności naszego umysłu podczas tej pory siły złego mogą działać wygodniej. Narzędzia, których celem jest prowokowanie tego typu zaburzeń, są zauroczone przedmioty umieszczane w poduszkach, w taki sposób, że bezpośredni kontakt z głową czyni ich złe promieniowanie skuteczniejszym i silniejszym.
Po czym poznać wpływ złych mocy na nasz umysł? Oto symptomy: trudności w zaśnięciu, wczesne przebudzenie się i niemożność ponownego zaśnięcia, koszmary, które silnie wyciskają się w pamięci rodząc strach, jak np. wrażenie spadania z góry, prowadzenie samochodu, nad którym straciło się panowanie, śmierć (czy ktoś z was kiedyś umarł we śnie, bo ja tak). Siła takich niepokojących snów jest tak wielka, że często budzi ona człowieka, pozostawiając go w stanie strachu i zamętu. To właśnie głowa jest głównym celem ataków, ponieważ w głowie znajduje się centrala rozkazów, które regulują i zarządzają ruchem wszystkich części ciała. Prawidłowe funkcjonowanie tegoż centrum jest zapewnione przez wymianę, dokonywaną w trakcie snu. Kiedy traci się jego znaczną część, nie ma się już mocy, by działać normalnie i z pewną satysfakcją jak to zwykło się czynić do tej pory. Toteż systematyczny atak podczas snu jest początkiem zniszczenia życia i stopniowo eliminuje możliwość jakiegokolwiek oporu wobec niszczącego działania złych duchów.
Przykład: całkowite odwrócenie dobrego męża, ujętego przez obcą kobietę. Dotąd pogodny i serdeczny, kochający dzieci, przywiązany do żony, nagle staje się nie do poznania. Teraz już nie miłuje, nie widuje dzieci, nie cierpi przebywać w domu, zamyka się w sobie samym, wydaje się zobojętniały, już nie potrafi spać spokojnym snem. Ta utrata zdolności jakiejkolwiek aktywności nie jest oczywiście całkowita, jednak tak silna, że jeśli człowiek nie ma mocnego charakteru zdolnego do walki duchowej, nie jest wówczas w stanie stawić opór. W takich przypadkach należy okazać zrozumienie i delikatność, by nie pogorszyć jeszcze bardziej sytuacji.

ŻOŁĄDEK
W tym przypadku mamy do czynienia z zauroczonymi przedmiotami danymi ofierze do zjedzenia, które potem pozostają w żołądku. Fattura działa na ofiarę za pomocą negatywnych wpływów wywieranych przez fizyczne przedmioty, przygotowane wcześniej podczas błagalnych rytuałów w laboratoriach magów. Oczywiście im bliżej danej osoby znajduje się zauroczony przedmiot oraz im dłużej trwa styczność z nim, tym bardziej jest skuteczne jego szkodliwe oddziaływanie. Po cóż więc owe przedmioty umieszczać w poduszkach czy wewnątrz czyjegoś samochodu, skoro ładunek najbardziej skuteczny uzyska się wkładając je do samego ciała. W ten sposób znajdzie się bardziej niż blisko, bo wewnątrz osoby, a jego oddziaływanie nie przerywa się nawet na minutę. Przedmiot może być maleńkich rozmiarów, zarówno z materiału stałego jak i płynnego, a nietrudno jest stworzyć okazje, w których dana osoba mogłaby otrzymać do zjedzenia lub wypicia coś przygotowanego w tym celu.
Mogą wystąpić następujące symptomy ujawniające obecność przedmiotu w żołądku człowieka: trudne trawienie, uczucie posiadania pełnego żołądka, przez co uważa się, że nie trzeba już nic jeść, często także trudność i wstręt do jedzenia (anoreksja), bóle i ociężałość, powtarzające się i gwałtowne mdłości, po których często nie wychodzi nic prócz odrobiny śliny, niekiedy nawet wychodzą dziwne rzeczy: jest to pozytywny znak wyzwolenia. Co należy robić? Otóż, oprócz picia wody święconej i przyprawiania potraw święconym olejem i solą, przynosi także korzyści jedzenie w małych ilościach, często również umiarkowane zażywanie leków pomagających w trawieniu.
Przykład: kobiecie, która chciała za pomocą magicznych praktyk otrzymać więzy miłości z jakimś mężczyzną, kazano przynieść jej własną krew z menstruacji. Krew zasuszano i poddawano zauroczeniu, po czym rozpuszczono w wodzie; taki płyn został wstrzyknięty do czekoladek, nadziewanych likierem. Następnie w jakiś sposób zostały one ofiarowane wskazanemu przez kobietę mężczyźnie. Trochę mi to przypomina eksperymentowania z eliksirem miłosnym Romildy Vane, której ofiarą staje się nieszczęsny Ronald Weasley :)

AWERSJA WOBEC SACRUM
Ponieważ tylko religijna bariera może przeciwstawić się złu z wszystkim jego rozmaitymi przejawami, pozostaje jasne, iż szatan zrobi wszystko, aby osoba, którą chce zranić, stopniowo oddalała się od praktyki religijnej, zarówno indywidualnej, jak i zbiorowej. Dlatego konieczne jest, aby wobec wszelkich zakłóceń egzorcyzmowany pacjent odkrył, że doznał subtelnego, ale systematycznego utrudniania spotkania z Bogiem. Wtedy zacznie zdawać sobie sprawę, że tylko wraz ze stopniowym powrotem do religijnej praktyki będzie mógł dojść do całkowitego wyzwolenia.
Popatrzmy teraz na podstawowe aspekty awersji do sacrum: stopniowe odchodzenie od wiary u tego, kto w jakiś sposób jest praktykujący (zaczyna się często niejasnymi myślami na temat wiary: może nic nie jest prawdą, jeśli Bóg istnieje to dlaczego jest tyle zła, etc); napływanie tysięcy motywów, by znaleźć wytłumaczenie na brak czasu na modlitwę osobistą i pójście do kościoła; gdy człowiek zaczyna się modlić, myśli odpływają (np. wieczorem postanawia się odmówić podstawowe modlitwy, zaczyna się, ale po chwili zdaje sobie sprawę z tego, że to nie ma sensu, a myśl poszła gdzie indziej); niedobre samopoczucie podczas przebywania w kościele i uczestniczenia w jakiejkolwiek wspólnej modlitwie (odczucie zmęczenia, nudności, nieład myśli, omdlenie),
Przykład: kobieta, pomimo, iż była bardzo religijna, poważna i bardzo pragnęła być uzdrowioną, nie mogła powstrzymać się od silnego śmiania się egzorcyście w twarz; bardzo go przepraszała, doświadczając wielkiej udręki.

ZDROWIE
Rzeczą naturalną podczas działania maleficium jest występowanie negatywnych skutków na zdrowiu. Objawiają się one w każdej osobie inaczej, w zależności od fizycznej budowy człowieka, wyładowując największą negatywność na najsłabsze punkty.
Aspekty: bardzo silne bóle w różnych częściach ciała – zwłaszcza w tych najbardziej wrażliwych – przemieszczające się z jednej części ciała do drugiej: od wątroby do żołądka, nóg, karku, kręgosłupa, jelit i innych narządów; niewytłumaczalne dolegliwości, których nawet lekarze specjaliści nie są w stanie zidentyfikować; lekarstwa nie przynoszą żadnego efektu: próbuje się je zmieniać, lecz bez rezultatu; wyraźnie bezsensowne analizy lekarskie, przedstawiające rezultaty nie do przyjęcia (powtórzone natomiast wracają do normalnych wartości); okultystyczne działania mogą także wpływać na umysł lekarzy, wykrzywiając prawdę o stanie pacjenta, a w niektórych przypadkach powodując także pomyłki w stawianiu diagnozy, co jest przyczyną nieobliczalnych konsekwencji, zarówno w kuracji, jak i w przepisaniu niewłaściwych lekarstw; łańcuch cierpień: chodzenie od jednego szpitala do drugiego, nie widać końca leczenia, gdyż szybko odkrywa się następną chorobę.
Przykład: egzorcysta opowiada o pewnym wędrownym sprzedawcy, który odczuwał przenikliwe bóle stóp za każdym razem, gdy stawiał je na ziemi. Zważywszy na to, że rodzaj pracy wymagał, aby dużo chodził, takie dolegliwości przeszkadzały mu w wykonywaniu jego obowiązków. Dlatego też szukał pomocy lekarskiej, krążąc od jednego specjalisty do drugiego, jednak bez żadnego rezultatu. Pewien znany specjalista powiedział mu po dość długich oględzinach: \"Dla tej choroby musimy stworzyć nowy termin medyczny\",

UCZUCIA
Szatan, doznający niezmiennego szczęścia w niebie, kiedy wraz z innymi aniołami oglądał Boga i uczestniczył w Jego wiecznej miłości, postanowił się zbuntować, a tym samym został wyrzucony z Królestwa Niebieskiego. Jak bezgraniczne było jego szczęście, tak teraz bezgraniczna jest jego rozpacz. Nienawiść, negatywność, gorycz, są obecnie pobudkami, które rodzą każde jego działanie. Człowiek natomiast już na ziemi kosztuje tego, co szatan stracił w swej pierwotnej rzeczywistości. Stąd kosmiczna walka: szatan wyładowuje się na człowieku, by zniszczyć wszelki ślad tej miłości, którą na zawsze utracił. Pragnie, aby za wszelką cenę każde uczucie stało się nienawiścią, jadem, podziałem i walką.
Jak atakuje demon, pisze ks. Gabriele Amroth: ujawnia w człowieku nerwowość nie do zniesienia zwłaszcza wobec tych osób, przez które jest się najbardziej miłowanym. W ten sposób szatan zrywa małżeństwa, rozdziela narzeczonych, wywołuje kłótnie pełne zgiełku i wrzasków w rodzinach, gdzie w rzeczywistości wszyscy się kochają. Dzieje się to najczęściej z błahych powodów. Diabeł rozdziela tez przyjaźnie; zranionej osobie daje wrażenie, że jest nielubiana w każdym środowisku, że jest omijana i że musi się izolować od wszystkich.

HAŁASY ]:-|
Kiedy obecność zła osiągnie pewna spoistość, zwykle dają się słyszeć także hałasy. Hałas ma precyzyjny sens: świadczy i ostrzega, że w domu lub w biurze jest jakaś dziwna obecność, której nie widać, gdyż jest ona natury duchowej, a więc niedostrzegalna dla oka. Zatem ów hałas ostrzega: \"Ty mnie nie widzisz, ale ja tu jestem, aby ci wyrządzić zło\".
A teraz jak zwykle przyjrzymy się niektórym aspektom. Po pierwsze forma hałasów jest bardzo zróżnicowana: skrzypienie mebli, systematycznie powtarzające się uderzenia drzwiczek od szafy, na krawędziach łóżek, przy suficie. Dalej, dziwne kroki jakby kogoś chodzącego piętro wyżej; drzwi otwierające się i zamykające same, taborety lub inne przedmioty, które same się poruszają lub zmieniają położenie, drganie okiennic, okien, żaluzji, itp. Jakie zatem znaczenie możemy przypisywać tym zjawiskom? Same przez się, jak się okazuje, są rzeczą najbardziej niewinną i absolutnie nieszkodliwą, jaką złe duchy mogą uczynić. Nie wnoszą żadnego negatywnego efektu, ani nie wyrządzają zła, nawet jeśli wytwarzają bardzo silną sugestię. Nie zwracajmy więc na nie uwagi, bo nie mogą zaszkodzić. Lecz ów nieobliczalny element, jakim jest strach, powoduje, że człowiek staje się pobudzony, zalękniony, nie może spać, traci wewnętrzny spokój. Powoli wszystko to staje się coraz bardziej intensywne i właśnie to jest celem tych dziwnych hałasów. Trzeba by było nie zwracać na nie uwagi i starać się przyzwyczaić, co czasem rzeczywiście nie jest proste. Jak zatem zapobiegać im, jeśli nie uda się obojętność. Bardzo łatwo: wzywać imienia Jezusa jak również Maryi, prosić świętych Aniołów o opiekę, skropić wodą święconą miejsce, z którego dochodzą owe hałasy.

INNE PRZEJAWY
Telefon. Jest to nowe narzędzie, którego nie znała praktyka starej magii. Czarownik wzywa ofiarę przez telefon, osoba odpowiada \"Proszę\", ale z drugiej strony tylko cisza. Kontakt z osobą, która podniosła słuchawkę i odpowiedziała, już jest wystarczający, aby zrzucić jej na plecy złowrogą falę. Przeważnie nie zdaje się sprawy z tego faktu i spokojnie odkłada się słuchawkę, jednakże zamierzony kontakt dokonał się.
Chłód. Zwykle wyobrażamy sobie, że diabły wychodzą z pieców o bardzo wysokiej temperaturze panującej w piekle. Dlatego może nam się wydawać dziwne, że ich obecność przynosi odczucie chłodu. Ale rzeczywiście tak jest. Dreszcze chłodu i systematycznie odczuwanie zimna często są znakami obecności demonów. Prawdopodobne jest to, iż złe duchy żyjąc w świecie ciemności, gdzie nie może być nic innego jak nieprzenikniony mrok i chłód, potem przekazują to innym.
Powiew. W przypadku, gdy obecność szatana jest bardzo silna, objawia się to poprzez podmuch wiatru. Wiatr staje się czymś nieuchwytnym, przynajmniej według koncepcji tych czasów, gdy uważano, że jest on elementem najlepiej wyrażającym obecność czegoś duchowego.
Zwierzęta. Demony mogą w rozmaity sposób zawładnąć zwierzętami i posłużyć się nimi, aby dokuczać ludziom i w nich uderzać. Do wykonywania przedmiotów używanych do zaklinania często używa się wnętrzności zwierząt, nieraz grzebie się całe zwierzęta w pobliżu domostw. A teraz śmieszna historia. Pewnego razu kierownicy drużyny piłki nożnej chcieli zmusić mnie – mówi Raul Salvucci, egzorcysta, autor książki – bym egzorcyzmował narożniki boiska, gdyż według nich kibice przeciwnej grupy, chcąc by zwyciężyła ich drużyna, sprowadzili maga, który właśnie w rogach boiska zakopał cztery ropuchy.

Powyżej przedstawione aspekty złych wyładowań na człowieku oraz przykłady fatturi mogą się niektórym wydawać śmieszne i niedorzeczne, kojarzyć się z obrazami oglądanymi w zwykłych horrorach. Okultyzm jest jednak prawdziwy i należy mieć świadomość, że istnieją siły nieczyste z mozołem wykorzystywane przez ludzi chcących zaszkodzić innym. Nie zmienia to jednak faktu, że nie należy zbierać i czytać książek i broszur dotyczących okultyzmu, o czym mówi sam autor owej, na podstawie której piszę ten artykuł. Ksiądz Raul Salvucci przestrzega, iż lektura takich publikacji, często niepoważnych, które tylko mają za zadanie pobudzać ciekawość, jest zawsze rujnująca a nigdy konstruktywna.[/blok]


Autor: 153


Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie. Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności.

ZAMKNIJ
Polityka prywatności