Gry


[GryMMO]


Poradnik do gry Gulid Wars po polsku!

[blok]Chciałem przedstawić wam spolszczony poradnik do gry Guild Wars.
Oto on, zacznijmy od:
Tworzenia Postaci
Po zalogowaniu się w grze Guild Wars trafiasz na ekran wyboru bohatera - to tutaj znajdziesz utworzone wcześniej postacie. Gdy będziesz już gotowy do stworzenia bohatera, kliknij przycisk \"Create\" (\"Stwórz\"). Spowoduje to przejście na ekran rodzaju postaci - możesz bowiem utworzyć postać do trybu roleplaying (Roleplaying Character) lub tylko do rozgrywek z innymi graczami (PvP Only Character).
• W pierwszym z tych przypadków kliknij w lewej części ekranu.
• W drugim przypadku kliknij po prawej stronie.
Na każde konto w grze Guild Wars można utworzyć czterech bohaterów. W każdej chwili możesz tworzyć i kasować bohaterów, więc do woli eksperymentuj z kombinacjami różnych profesji, umiejętności i cech aby utworzyć taką postać, która najbardziej ci odpowiada.
Uwaga: Twoja postać nie zostanie zapisana, dopóki nie klikniesz przycisku Create\" (\"Stwórz\") na ekranie jej imienia. Sposób dalszego postępowania opisuje w rozdziałach:
• Tworzenie postaci do trybu roleplaying
• Tworzenie postaci do rozgrywki z innymi graczami
Szybki start
Jeśli utworzyłeś już swojego bohatera, to poniżej znajdziesz wszystkie informacje, których będziesz potrzebować do rozpoczęcia zabawy w Guild Wars. Klikaj linki w pierwszej kolumnie, aby uzyskać dokładniejsze informacje o poszczególnych zagadnieniach.
Przemieszczanie się
• Swoją postać przemieszczasz za pomocą przycisków [W], [A], [S] i [D] lub LPM.
Wyposażanie postaci w przedmioty
• Wciśnij klawisz [I] celem przejścia do okna ekwipunku, po czym kliknij dwukrotnie przedmiot, aby wyposażyć weń swą postać. Następnie przeciągnij drugi przedmiot (na przykład tarczę) na miejsce broni dodatkowej. • Zestawy uzbrojenia (na przykład miecz i tarczę) przeciągnij na cztery miejsca w dolnej, lewej części ekranu - w trakcie walki wciśnięcie klawiszy [F1]-[F4] pozwala na szybką zmianę wykorzystywanego zestawu.
Wybór umiejętności
W miastach lub posterunkach:
• Wciśnij klawisz [K] celem przejścia do menu umiejętności i przeciągnięcia ikon umiejętności na ich pasek w dolnej części ekranu.
• Możesz też zmieniać układ poszczególnych umiejętności na pasku.
Tworzenie drużyny
• Kliknij postać lub pomocnika, którego chcesz zaprosić do swojej drużyny, a następnie kliknij przycisk \"Join\" (\"Dołącz\") w oknie drużyny.
Walka
• Wciśnij klawisz [\\] lub [Tab], aby wziąć na cel jednego z wrogów, po czym zaatakuj go swą podstawową bronią wciskając spację.
• Wciskając klawisze [1]-[8] korzystasz ze zdolności umieszczonych na pasku
umiejętności.
Chat
• Wciśnij klawisz [Enter], aby rozpocząć rozmowę. Wpisz swą wiadomość w polu tekstowym i wyślij ją za pomocą klawisza [Enter].
Podróżowanie
• Klawiszem [M] otwierasz lub zamykasz mapę Tyrii.
• Możesz albo kliknąć dwukrotnie dowolną dostępną lokację, albo kliknąć ją raz i wybrać przycisk \"Travel\" (\"Podróżuj\").
Przyjmowanie misji/zadań
• Rozmawiaj z postaciami wyróżnionymi zielonym wykrzyknikiem nad głową.
• Klawisz [L] umożliwia ci zapoznanie się z listą zadań, gdzie po kliknięciu jednego z wpisów dowiesz się, jakie są cele danej misji. Minimapa wskazuje ci drogę do celów aktualnie wybranego zadania.

ŻYCIE BOHATERA
Sześć profesji
Wybór jednej z sześciu profesji należy do ciebie. Do wyboru masz wojownika, łowcę, mnicha, elementalistę, mesmera i nekromantę. Każda profesja ma swoje zalety i cechy, określone uzbrojenie lub specjalność magiczną, a także unikalny zestaw umiejętności, które ranią wrogów, manipulują nim lub otoczeniem, albo chronią i leczą sojuszników. Każdemu bohaterowi, jakiego stworzysz, musisz wybrać podstawową profesję. Później, jeśli chcesz, możesz wybrać profesję dodatkową. Możesz stworzyć cztery różne postacie, z których każda będzie dysponować unikalnymi możliwościami, takimi jak umiejętność władania bronią, różne umiejętności, cechy, style walki i taktyki. Wojownik/elementalista może atakować wroga czarami na odległość, a potem powalić ich uderzeniem młota. Mnich/mesmer może odbierać wrogom energię i dzięki niej leczyć i chronić sojuszników. Łowca/nekromanta może zauroczyć zwierzęta i wskrzeszać martwych, którzy pomogą mu w walce. Każda kombinacja daje dostęp do setek uzupełniających się umiejętności, z których możesz stworzyć arsenał odpowiedni do twojego stylu gry. Wybrana kombinacja profesji, w połączeniu z umiejętnościami i cechami, które zdobywa się wraz z upływem czasu, pozwala stworzyć niepowtarzalną postać.

Wojownik
Wojownicy polegają na swej odwadze, brutalnej sile i broni do walki wręcz. W taki sposób pokonują wrogów i chronią swoich sojuszników. Raczej nie prowadzą walki na odległość, wolą szarżować wprost w ogień walki, wywijając swoją ulubioną bronią. Potrafią znieść ciosy, które powaliłyby każdą inną postać. Wojownicy równie sprawnie władają toporami, młotami i mieczami, ale wielu specjalizuje się w jednym rodzaju broni. Wiele umiejętności wojownika wymaga adrenaliny, która rośnie w czasie walki. Takie umiejętności zazwyczaj zadają poważne obrażenia wrogom. Taktyki obronne pozwalają wojownikowi unikać obrażeń i chronić sojuszników, ale siła jest największą zaletą wojownika – dzięki niej zadaje większe obrażenia każdym ciosem.
Cechy wojownika:
Siła
(Strength) *
Siła zwiększa penetrację pancerzy o 1% za każdy poziom tej cechy. Siła zwiększa też skuteczność umiejętności, które ułatwiają ci zachowanie życia, a także tych, które zadają obrażenia wrogom.
Walka mieczem
(Swordsmanship)
Walka mieczem zwiększa obrażenia zadawane tą bronią, a także obrażenia zadawane przy wykorzystaniu umiejętności korzystania z miecza.
Władanie toporami
(Axe Mastery)
Podnosząc poziom zdolności władania toporami, zwiększasz podstawowe obrażenia zadawane toporem, a także umiejętnościami związanymi z walką toporem.
Władanie młotami
(Hammer Mastery)
Podnosząc poziom zdolności władania młotami, zwiększasz podstawowe obrażenia zadawane młotem, a także umiejętnościami związanymi z walką taką bronią.
Taktyka (Tactics) Taktyki wzmacniają okrzyki bitewne i postawy bojowe, które zapewniają tobie i twojej drużynie przewagę w walce.
* Tylko dla postaci, dla których wojownik jest profesją podstawową.

Mnich
Mnisi posiadają bezpośrednią więź ze swymi bogami. Odpowiedzią na ich modlitwy jest leczenie i ochrona sojuszników, a także zdolność porażenia wrogów. W połączeniu z inną profesją mnich może stać się postacią wspierającą drużynę, albo zadającą obrażenia przeciwnikom. Mnisi posiadają zdolność boskiej łaski, która wzmacnia czary leczące. Czary lecznicze i modlitwy ochronne wzmacniają sojuszników. Modlitwy porażenia z kolei sprowadzają na wrogów gniew bogów i zadają święte obrażenia, które ignorują pancerz. Zadawanie obrażeń nie jest jednak mocną stroną mnicha – słabość tą nadrabiają jednak zdolnością ochrony swoich towarzyszy.
Cechy mnicha:
Boska łaska
(Divine Fawor) *
Ta cecha zapewnia premię do wszystkich czarów leczących, które działają na sojuszników, a także wydłuża czas działania i zwiększa skuteczność czarów, które wzywają boskie moce by wesprzeć sojuszników.
Modlitwy leczące
(Healing Prayers)
Punkty przydzielone do modlitw leczących wydłużają czas działania i zwiększają skuteczność czarów, które pozwalają ci leczyć siebie i sojuszników.
Modlitwy porażenia
(Smiting Prayers)
Modlitwy porażenia wydłużają czas działania i zwiększają skuteczność umiejętności, które zadają obrażenia wrogom. Modlitwy porażenia są wyjątkowo skuteczne na nieumarłych.
Modlitwy ochronne
(Protection Prayers)
Przydzielając punkty do modlitw ochronnych wydłużasz czas działania i zwiększasz skuteczność swoich czarów ochronnych, które chronią ciebie i twoich sojuszników.
Tylko dla postaci, dla których mnich jest profesją podstawową.

Mesmer
Mesmerzy są mistrzami iluzji i kontroli. Odbierają wrogom energię i sami z niej korzystają. Takie umiejętności doskonale wspierają inne profesje, pozwalają obrócić moce wrogów przeciw nim samym i zmieniają rzeczywistość, by osłabić przeciwników i pomóc sojusznikom. Mesmerzy potrafią szybko rzucać czary, co ma duże znaczenie w ogniu walki. Moc dominacji pozwala przejmować kontrolę nad umiejętnościami i energią wrogów. Niezwykły talent do iluzji pozwala spowolnić, a nawet zatrzymać ruchy i czary wrogów, albo wywołać złudzenie choroby, która pochłania zdrowie i energię wrogów, równocześnie lecząc i wzmacniając sojuszników. Mesmerzy nie słyną z wielkiej siły, ale zdolność do siania zamętu, odwracania uwagi i wysysania sił wroga rekompensuje to z nawiązką.
Cechy mesmera:
Szybkie rzucanie
(Fast Casting) *
Zwiększa szybkość, z jaką rzucasz czary, co pozwala rzucać je częściej i, w efekcie, z większym efektem.
Dominacja
(Domination)
Wydłuża czas działania i skuteczność czarów dominacji, które pozwalają utrudniać działania przeciwników.
Iluzje (Illusion) Wydłuża czas działania i skuteczność czarów iluzji, które zwodzą przeciwników, ograniczają ich ruchy i zdolność do rzucania czarów.
Inspiracja
(Inspiration) Wydłuża czas działania i skuteczność czarów inspiracji, które kradną energię wrogom.
Tylko dla postaci, dla których mesmer jest profesją podstawową.

Nekromanta
Nekromanci są mistrzami mrocznych sztuk. Wzywają duchy umarłych, a nawet samą śmierć, aby pokonać wrogów i wesprzeć sojuszników. Poświęcając własne zdrowie i obarczając siebie klątwami i chorobami, potrafią zadać poważne obrażenia głupcom, którzy się im przeciwstawią. Martwi i umierający wrogowie wbrew swej woli stają się sprzymierzeńcami nekromanty. Nekromanci posiadają wyjątkową zdolność wchłaniania energii przeciwnika w chwili jego śmierci. Ze zwłok poległych mogą stworzyć grupę lojalnych wojowników. Klątwy, które często dużo kosztują nekromantę, uniemożliwiają wrogom korzystanie z ich zaklęć i umiejętności leczniczych. Aby przetrwać, z powodu konieczności ponoszenia ofiary za własne czary, nekromanta musi ćwiczyć cierpliwość i samokontrolę.
Cechy nekromanty:
Wydzieranie duszy
(Soul Reaping) *
Wydzieranie duszy pozwala ci uzyskiwać energię za każdym razem, gdy
jakaś istota umiera koło ciebie.
Klątwy
(Curses)
Ta cecha wydłuża czas działania i zwiększa skuteczność twoich klątw, które obniżają skuteczność wrogów w walce.
Magia krwii
(Blood Magic)
Magia krwi wydłuża czas działania i skuteczność umiejętności, które kradną zdrowie przeciwnikom i przekazują je tobie.
Magia śmierci
(Death Magic)
Wydłuża czas działania i skuteczność umiejętności, które zadają obrażenia cienia i od zimna, a także zwiększa skuteczność twoich nieumarłych sług.
Tylko dla postaci, dla których nekromanta jest profesją podstawową.

Elementalista
Elementalista przywołuje moce ziemi, powietrza, ognia i wody oraz bez wysiłku je kontroluje. Potrafi jednym atakiem zadać większe obrażenia, niż jakakolwiek inna profesja. Magia ziemi przywołuje trzęsienia i erupcje, zamyka wrogów w kamieniu, albo chroni sojuszników. Magia powietrza ujarzmia moce burz i razi wrogów piorunami, albo pozwala sojusznikom biegać szybko jak wiatr. Magia ognia to płomienie, ogniste kule, roztopiona lawa, a nawet meteory, które mogą spalić wrogów na popiół. Magia wody wywołuje mgły i tworzy lód, spowalnia ruchy i ataki wrogów, rozmywa wzrok, chroni sojuszników przed magią i razi wrogów mrozem. Elementaliści dysponują umiejętnościami, które regenerują energię. Jeśli elementalista to podstawowa profesja postaci, może ona wraz z upływem czasu podnosić maksymalny poziom energii. Mądry elementalista unika sytuacji, w których mogliby otoczyć go wrogowie, ale na wszelki przypadek powinien mieć przygotowany czar rażący wszystkich pobliskich przeciwników.
Cechy elementalisty:
Zapas energii
(Energy Storage) *
Zapas energii zwiększa maksymalny poziom energii postaci i wzmacnia umiejętności, które pomagają w regeneracji energii.
Magia ognia
(Fire Magic)
Wzmacnia magię ognia, dzięki czemu rośnie czas działania i skuteczność umiejętności ognia. Czary ognia zadają znaczne obrażenia i mogą działać na dużym obszarze.
Magia wody
(Water Magic)
Przydzielając punkty do magii wody zwiększasz czas działania i skuteczność umiejętności, które spowalniają wrogów.
Magia ziemi
(Earth Magic)
Wzmacniając magię ziemi można wydłużyć czas działania i skuteczność umiejętności ziemi, które chronią ciebie i sojuszników, albo pozwalają zaatakować wrogów ignorując ich pancerz.
Magia powietrza
(Air Magic)
Przydzielając punkty do magii powietrza można wydłużyć czas działania i skuteczność czarów powietrza, które przebijają zbroje, powodują ślepotę i powalają wrogów.
Tylko dla postaci, dla których elementalista jest profesją podstawową.

Łowca
Łowcy posiadają niezwykłą zdolność działania z pomocą, albo pomimo, warunków środowiska. Dzięki rytuałom natury potrafią manipulować otoczeniem by osłabić wrogów, albo sięgają po moce stworzenia, by leczyć i wspierać sojuszników. Walczą głównie z dystansu, a ich ulubioną bronią jest łuk. Są wyjątkowo skuteczni, strzelając z pozycji, które zapewniają przewagę wysokości, takich jak mosty lub urwiska. To jedyna klasa potrafiąca rzucać uroki na zwierzęta, które potem towarzyszą im w podróżach i wspierają w walce, zdobywając doświadczenie i poziomy wraz z łowcą. Łowcy posiadają także zdolność przetrwania w dziczy, która ułatwia im pozostanie przy życiu.
Cechy łowcy:
Specjalizacja
(Expertise) *
Punkty wydane na specjalizację obniżają koszt energii umiejętności ataków, przygotowań i pułapek.
Panowanie nad zwierzętami
(Beast Mastery)
Panowanie nad zwierzętami poprawia obrażenia zadawane podstawowymi atakami przez twojego zwierzęcego towarzysza, a także wzmacnia umiejętności, które go chronią.
Umiejętności strzeleckie
(Marksmanship)
Podnosząc umiejętności strzeleckie, zwiększasz obrażenia zadawane strzelając z łuku, a także przez umiejętności związane z łukami.
Przetrwanie w dziczy
(Wilderness Survival)
Przetrwanie w dziczy wzmacnia obronne postawy, przygotowania i pułapki.
* Tylko dla postaci, dla których łowca jest profesją podstawową.
Cechy
Każda profesja posiada zestaw cech, które można rozwijać, aby podnieść skuteczność powiązanych z nimi umiejętności (a także władania bronią). Po zdobyciu każdego poziomu uzyskujesz punkty, które można wydać na podniesienie cech, takich jak np. szermierka wojownika, która zwiększa obrażenia zadawane mieczem, modlitwy leczące mnicha, które wzmacniają jego umiejętności lecznicze, czy zapas energii elementalisty, który trwale zwiększa maksymalną energię, dzięki czemu można częściej korzystać z umiejętności. Cechy każdej profesji są dostosowane do charakterystycznego stylu walki. Podnosząc wybrane cechy tworzysz swój własny, wyspecjalizowany styl. Pula cech twojej postaci to kombinacja cech profesji podstawowej i dodatkowej. Zestaw cech wojownika/łowcy zawiera tylko cechy, które wpływają na bronie i umiejętności używane przez wojownika/łowcę, więc nie można wydać punktów na nieprzydatne cechy. Poza tym, zwrot cech pozwala w późniejszym okresie zmodyfikować cechy, obniżyć jedne i podnieść te, które uznasz za bardziej przydatne.
Uwaga: W panelu umiejętności cechy są podane obok umiejętności. Przytrzymując mysz nad ikonami paska umiejętności możesz wyświetlić cechę powiązaną z daną, a także opis tej umiejętności.

Panel bohatera
Na panelu bohatera znajdują się informacje na temat poziomu postaci, punktów doświadczenia, cech, a także wielu innych danych. Aby otworzyć panel bohatera, wciśnij klawisz H. Są tu wyświetlone cechy twojej postaci, a także inne informacje na temat twojego bohatera.
Level
(Poziom)
Aktualny poziom doświadczenia twojego bohatera.
Skill Points
(Punkty umiejętności)
Liczba punktów, jakie twój bohater może wydać na naukę nowych umiejętności.
Rank
(Ranking) Aktualny ranking twojego bohatera w świecie Guild Wars. Pozycja zwiększa się wraz ze zdobywaniem punktów sławy poprzez zwycięstwa w misjach polegających na rywalizacji pomiędzy graczami.
Fame
(Sława) Poziom sławy twojego bohatera w świecie Guild Wars. Punkty sławy zdobywasz poprzez zwycięstwa w misjach polegających na rywalizacji pomiędzy graczami. Punkty sławy podnoszą twój ogólny ranking.
XP
(Punkty Doświadczenia) Na tym pasku pokazane są twoje postępy w zdobywaniu doświadczenia na następny poziom.
Attribute Points
(Punkty cech)
Przy awansie na kolejny poziom otrzymujesz 5 punktów, które możesz wydać na zwiększenie swoich cech.
Refund Points
(Punkty zwrotu)
Każdy poziom odjęty od cechy kosztuje cię 1 punkt zwrotu.
Attributes (Cechy)
To są cechy powiązane z umiejętnościami twojej podstawowej i dodatkowej profesji.
Attribute Ranking
(Poziom cechy)
To twój aktualny poziom dla danej cechy.
Attribute Cost
(Koszt cechy)
Liczba punktów, jakie musisz wydać, aby podnieść poziom tej cechy. Kliknij, aby dodać punkty do danej cechy, zwiększając jej poziom.
Attribute Refund
(Zwrot cechy)
Liczba punktów, jakie otrzymasz z powrotem po zmniejszeniu poziomu cechy. Kliknij, aby zmniejszyć poziom cechy. Każde kliknięcie kosztuje cię jeden punkt zwrotu.

Podnoszenie cech
Kiedy zdobędziesz nowy poziom, poświęć trochę czasu i zwiększ wartość swoich cech. Spowoduje to przyrost umiejętności, a przez to zwiększy skuteczność twojego bohatera. Możesz także skorzystać ze zwrotu kosztu cech, aby w dowolnej chwili zmienić przydzielone punkty. • Naciśnij H aby otworzyć menu cech. Tutaj znajdują się cechy twojej profesji, a także inne informacje o bohaterze. • Aby przydzielić punkty do cechy, podnosząc jej wartość, kliknij na strzałce w górę. Aby odjąć punkty od cechy, obniżając jej wartość, kliknij na strzałce w dół.
Uwaga: Obniżenie cechy i ponowne jej podniesienie zmniejsza limit zwrotu cech.
Zwrot kosztu cech
Limit zwrotu kosztu cech pozwala ci zmienić wartości przydzielonych punktów cech. Kiedy obniżysz wartość jakiejś cechy, do puli powraca pewna ilość punktów, które można wykorzystać na poniesienie innej cechy. Po takiej operacji limit zwrotu kosztu cech zmniejsza się o jeden. Maksymalny limit zwrotu cech równy maksymalnie dziesięć. Jeśli go zużyjesz, wzrośnie znowu w czasie przygód. Kliknij na strzałce w dół, aby odjąć punkt od cechy.
Zwrot cechy
Ilość punktów, które odzyskasz po obniżeniu cechy. Kliknij, aby obniżyć wartość tej cechy. Każde kliknięcie zmniejsza limit zwrotu cech o jeden.
Limit zwrotu cech
Każdy punkt wartości, odjęty od cechy, pochłania 1 punkt limitu zwrotu cech.
Cechy podstawowe
Profesja wybrana podczas tworzenia postaci jest profesją podstawową. Ma ona potężną cechę podstawową, która uzupełnia zalety tej profesji i jest dostępna tylko dla profesji podstawowej. Na przykład, wojownik/łowca posiada cechę siła, ale nie ma specjalizacji; elementalista/mnich posiada zapas energii, ale nie ma boskiej łaski.
Łowca Specjalizacja
(Expertise) *
Punkty wydane na specjalizację obniżają koszt energii umiejętności ataków, przygotowań i pułapek.
Nekromanta Wydzieranie duszy
(Soul Reaping) *
Wydzieranie duszy pozwala ci uzyskiwać energię za każdym razem, gdy jakaś istota umiera koło ciebie.
Mnich Boska łaska
(Divine Fawor) *
Ta cecha zapewnia premię do wszystkich czarów leczących, które działają na sojuszników, a także wydłuża czas działania i zwiększa skuteczność czarów, które wzywają boskie moce by wesprzeć sojuszników.
Mesmer Szybkie rzucanie
(Fast Casting) *
Zwiększa szybkość, z jaką rzucasz czary, co pozwala rzucać je częściej i, w efekcie, z większym efektem.
Elementalista Zapas energii
(Energy Storage) *
Zapas energii zwiększa maksymalny poziom energii postaci i wzmacnia umiejętności, które pomagają w regeneracji energii.
Wojownik Siła
(Strength) *
Siła zwiększa penetrację pancerzy o 1% za każdy punkt umiejętności. Siła zwiększa też skuteczność umiejętności, które ułatwiają ci zachowanie życia, a także tych, które zadają obrażenia wrogom.

Umiejętności
Każdy bohater posiada dostęp do setek umiejętności, które zapewniają przewagę w walce, zadając obrażenia wrogom lub wzmacniając sojuszników. Każdy zestaw umiejętności czerpie swoją siłę z unikalnych cech profesji i tworzy określony styl walki. Umiejętności wojownika wzmacniają postać i chronią ją w walce wręcz, z kolei umiejętności łowcy zapewniają panowanie nad naturą i wyśmienite zdolności strzeleckie. Umiejętności mesmera manipulują zasobami wroga, a nekromanty wykorzystują umarłych i stosują krwawe ofiary. Elementaliści zaś przywołują niszczycielskie moce ziemi, wody, ognia i powietrza. W czasie podróży przez Tyrię można nauczyć się setek umiejętności, ale do każdej misji można wybrać tylko osiem z nich. Wyboru umiejętności umieszczonych na pasku można dokonać w mieście lub placówce.
Wybór umiejętności
W miastach/posterunkach:
• Naciśnij K, aby otworzyć menu umiejętności, potem przeciągnij ikony na pasek, umieszczony na dole ekranu.
• Możesz zmienić ułożenie umiejętności na pasku, klikając i przeciągając ikony.
Zdobywanie umiejętności
W początkowym etapie podróży po Ascalonie będziesz mieć wiele okazji, do zdobycia umiejętności swojej podstawowej profesji. Będziesz też mieć możliwość wypróbowania umiejętności wszystkich klas postaci, co ułatwi wybór profesji dodatkowej. Aby nauczyć się nowej umiejętności na stałe, potrzebne są punkty umiejętności. Punkty umiejętności zdobywasz po ukończeniu misji i zadań, a także po zdobyciu nowego poziomu. W menu bohatera (H) podana jest ilość punktów umiejętności, które postać może wydać na nowe umiejętności. Ogólnie rzecz biorąc, są dwa sposoby nauczenia się nowej umiejętności: od instruktora umiejętności, albo od silnych potworów, za pomocą sygnetu schwytania (tylko umiejętności elitarne).
Nauczyciele umiejętności
Najłatwiej nauczyć się nowych umiejętności od instruktorów w miastach, posterunkach i na obszarach do zbadania. Początkowo umiejętności są darmowe, ale później instruktorzy zaczną pobierać niewielkie opłaty za szkolenie.
• Kliknij na instruktorze umiejętności, aby otworzyć menu szkolenia.
• Użyj rozwijanego menu „ułóż według” (\"Sort by\"), aby uporządkować umiejętności według rodzaju, profesji, cechy, itd.
• Przeczytaj opis wybranej umiejętności w dolnej części menu. (Więcej informacji znajdziesz w rozdziale Anatomia umiejętności)
• Kiedy zdecydujesz się na zakup umiejętności, kliknij Kup (Buy). Aby anulować transakcję, kliknij Do widzenia (Goodbye).
Sygnet schwytania
(umiejętności elitarne)
Elitarne umiejętności można uzyskać za pomocą sygnetu schwytania. Aby kupić ten sygnet, musisz posiadać punkt umiejętności. Sygnet można kupić od instruktorów umiejętności w miastach i placówkach. Sygnet schwytania pozwala chwytać umiejętności od silnych potworów, tzw. „Bossów”, Można je rozpoznać po kolorowej poświacie. Każdego sygnetu schwytania można użyć tylko raz – po użyciu zastąpi go zdobyta umiejętność. Jeśli przed schwytaniem na pasku umiejętności znajdowała się już inna umiejętność elitarna, zdobyta umiejętność nie będzie przydzielona
Uwaga: Można chwytać tylko umiejętności elitarne dla swojej podstawowej i dodatkowej profesji.
Przechwytywanie umiejętności
1. Nosząc sygnet schwytania na pasku umiejętności, walcz z potworem. Obserwuj komunikaty na ekranie, które informują, jakich umiejętności używa przeciwnik.
2. Kiedy potwór używa umiejętności, którą chcesz zdobyć, użyj na nim sygnetu schwytania.
Anatomia umiejętności:
1.Nazwa umiejętności
Nazwa tej umiejętności.
2.Rodzaj umiejętności
Umiejętności dzielą się na różne rodzaje. W rozdziale „Rodzaje umiejętności” znajduje się więcej informacji na ten temat.
3.Opis
Opis umiejętności informuje, jaki efekt będzie miało użycie
tej umiejętności.
4.Koszt energii
Użycie większości umiejętności pochłania Energię.
5.Czas rzucania
Czas, który musi upłynąć od pierwszego kliknięcia do chwili, gdy umiejętność zadziała.
6.Czas przeładowania
Większość umiejętności po każdym użyciu musi się „przeładować”, tzn. musi upłynąć pewien czas, zanim będzie jej można ponownie użyć.
7.Cecha
Większość umiejętności jest powiązana z cechą twojej profesji. Podniesienie tej cechy wzmocni skuteczność umiejętności.
8.Utrzymanie
Niektóre czary zaklinania pochłaniają energię przez cały czas swojego działania.
9.Ofiara zdrowia
Wiele umiejętności nekromanty wymaga poświęcenia części własnego Zdrowia.
10.Umiejętności elitarne
Każda profesja posiada dostęp do potężnych umiejętności „elitarnych”. Są one rzadko spotykane i można je rozpoznać po złotej obwódce wokół ikony. Postać może mieć na pasku umiejętności tylko jedną umiejętność elitarną.
11.Umiejętności „adrenalinowe\"
Niektóre umiejętności wymagają adrenaliny, która rośnie w czasie walki. Takie umiejętności podświetlają się, kiedy są gotowe do użycia.

Umiejętności – terminologia (Nazwa+Opis)
Adrenalina
(Adrenaline)
Niektóre umiejętności wymagają adrenaliny, co oznacza, że nie są aktywne, dopóki postać nie spędzi pewnego czasu walcząc. Takie umiejętności podświetlają się, kiedy są dostępne.
Przyległy
(Adjacent)
Obszar działania w promieniu 156 cali od celu. To najmniejszy z obszarów działania.
Przygotowanie
(Preparation)
Czar, który „przygotowuje” cel do kolejnych ataków, które są dzięki temu skuteczniejsze.
Strzała
(Arrow)
Pocisk wystrzeliwany z łuku. Nazwa używana w opisach umiejętności, która oznacza, że uderzenie ma postać pocisku.
Atak (Attack)
Umiejętność do walki w zwarciu lub na dystans. Nazwa stosowana w opisie umiejętności, stosowana do oznaczenia uderzenia, zarówno w walce w zwarciu, jak i na dystans.
Krwawienie
(Bleeding)
Stan, który powoduje powolny spadek Zdrowia.
Oślepienie
(Blindness)
Stan, który powoduje 90% ryzyko chybienia ataku w walce.
Wzmocnienie
(Buff)
Umiejętność (zaklęcie), które wzmacnia inne umiejętności lub cechy.
Spalanie
(Burning)
Stan, który powoduje szybki spadek Zdrowia.
Stan
(Condition)
Tymczasowy stan o negatywnych efektach, wywołany przez wroga (np. trucizna, oślepienie, choroba, słabość, itd.).
Okulawienie
(Crippled)
Postać w takim stanie porusza się o 50% wolniej.
Trafienie krytyczne
(Critical hit)
Uderzenie, które trafiło w czuły punkt i przez to zadało większe niż zwykle obrażenia (140% normalnych).
Obrażenia
(Damage)
Utrata Zdrowia. Każda umiejętność, która zadaje obrażenia, powoduje utratę Zdrowia celu.
Oszołomienie
(Dazed)
Postać pod wpływem tego stanu rzuca czaru dwa razy dłużej i mogą one łatwo zostać przerwane.
Osłabienie
(Debuff)
Umiejętność (Klątwa), która osłabia inne umiejętności lub cechy.
Głęboka rana
(Deep Wound)
Postać w takim stanie ma obniżone maksymalne zdrowie o 20% (maksymalnie o 100 punktów) i leczy się o 20% mniej skutecznie.
Bezpośrednie obrażenia
(Direct damage)
Obrażenia zadawane bezpośrednio w cel, bez przebijania się przez pancerz celu.
Choroba
(Diseased)
Stan, który powoduje utratę Zdrowia i miże łatwo przenieść się na pobliskie istoty.
Elitarna
(Elite)
Rzadka umiejętność. Można mieć tylko jedną taką umiejętność na pasku umiejętności. Umiejętność elitarną można zdobyć tylko za pomocą sygnetu schwytania, użytego na silnych potworach.
Czar zaklinania
(Enchantment Spell)
Czar, który na pewien czas zapewnia jakiegoś rodzaju ochronę lub wzmacnia postać (np. podnosi szybkość, zwiększa pancerz, podnosi Energię). Pozytywny efekt działa na cel przez pewien czas. (wzmocnienie)
Zaklęcie
(Enchantment)
Efekt czaru zaklinania (np. zwiększona Energia, szybkość biegania, regeneracja Zdrowia, itd.).
Energia
(Energy)
Zasób, który pozwala postaci używać umiejętności. Energia jest mierzona w punktach, przedstawionych w postaci niebieskiego paska Energii na dole ekranu gry.
Wyczerpanie
(Exhaustion)
Tymczasowo obniża maksymalną Energię.
Glif
(Glyph)
Umiejętność, która wzmacnia kolejny rzucany przez ciebie czar. Glify działają tylko na czary.
Zdrowie
(Health)
Zasób, który określa żywotność postaci. Zdrowie jest mierzone w punktach, przedstawionych w postaci czerwonego paska na dole ekranu gry.
Czar klątwy
(Hex Spell)
Czar, który wywołuje negatywny efekt, utrzymujący się przez pewien czas (np. uniemożliwia używanie niektórych umiejętności, spowalnia szybkość przeładowania się umiejętności, powoduje utratę Zdrowia lub Energii w miarę upływu czasu, itp.). (osłabienie)
Na miejscu
(In the location)
Obszar działania, równy 312 calom. To największy obszar działania.
Święte obrażenia
(Holy damage)
Obrażenia, które ignorują pancerz. Zadają podwójne obrażenia nieumarłym.
Powalenie
(Knock down)
Umiejętność, która przewraca cel na ziemię. Przewrócona istota nie może się poruszać, używać żadnych umiejętności, ani rzucać czarów.
Walka w zwarciu
(Melee)
Bezpośrednia walka z przeciwnikiem za pomocą miecza, młota lub topora. Nazwa używana w opisach umiejętności, oznaczająca, że atak jest przeprowadzany w zwarciu.
Rytuał natury
(Nature Ritual)
Rodzaj umiejętności, które dotyczą wpływania na środowisku i tworzą zaklęcia, które działają zarówno na sojuszników, jak i wrogów.
Pobliski
(Nearby)
Obszar działania równy 240 calom.
Trucizna
(Poison)
Stan, który powoduje utratę Zdrowia.
Przygotowanie
(Preparation)
Umiejętność, która na kilka sekund wzmacnia twoje kolejne ataki.
Czary ochronne
(Protection spells)
Czar, który chroni ciebie i twoich sojuszników.
Wskrzeszenie
(Resurrect)
Przywraca do życia. Poza sygnetem wskrzeszenia, który posiada każda postać, istnieją zaklęcia, które także mogą wskrzeszać graczy (siebie lub sojuszników). W niektórych misjach występują kapłani lub kręgi wskrzeszeń, które przywracają graczy do życia co dwie minuty.
Pierścień
(Ring)
Większość umiejętności ma formę pierścieni, noszonych na palcach postaci, dlatego przed walką można wybrać tylko 8 umiejętności.
Okrzyk
(Shout)
Motywujący okrzyk, który zapewnia korzyści drużynie (a także osłabia wrogów). Okrzyki zazwyczaj działają kilka sekund i nie można usunąć ich efektów.
Sygnet
(Sygnet)
Sygnet to pierścień, który zawiera umiejętność. Użycie umiejętności z sygnetu nie pochłania Energii.
Umiejętności
(Skill)
Nazwa, która określa wszystkie zdolności, tzn. czary, zaklęcia, perścienie i sygnety.
Spętanie
(Snare)
Umiejętność utrudniająca wrogom poruszanie się.
Czar
(Spell)
Umiejętność, która ma natychmiastowy efekt, na przykład powoduje obrażenia, leczy, powoduje utratę Energii albo wzrost Energii.
Postawa
(Stance)
Stan (pozycja, ruch, postawa), który zapewnia przewagę w walce, albo poprzez ochronę przed atakami, albo wzmocnienie możliwości bojowych.
Uderzenie
(Strike)
Sytuacja, w której umiejętność trafia wroga. Uderzeniem może być atak w zwarciu albo pocisk, albo dowolna umiejętność, która musi przebić pancerz celu.
Obrażenia od uderzenia
(Strike damage)
Obrażenia, powstałe w wyniku uderzenia. Takie obrażenia są obliczane z uwzględnieniem pancerza i poziomu atakującego. Zazwyczaj są wymierzone w określoną część ciała.
Cel
(Target)
Wróg, którego atakujesz, albo wróg lub sojusznik, na którego chcesz rzucić czar. Nazwa stosowana w opisach umiejętności, która oznacza, że umiejętność musi być wymierzona w jakiś cel, tzn. rzucający musi kliknąć na wrogu lub sojuszniku przed użyciem umiejętności.
Cel – sojusznik
(Target ally)
W opisie umiejętności oznacza, że umiejętność działania na sojusznika (lub na ciebie), którego wskazujesz jako cel, klikając. Celem może być członek drużyny lub inny sojusznik.
Cel – zwłoki
(Target corpse)
W opisie umiejętności oznacza, że ta umiejętność działa na wskazane kliknięciem zwłoki.
Cel – istota
(Target creature)
W opisie umiejętności oznacza, że umiejętność działa na dowolną wskazaną, żywą istotę.
Cel – wróg
(Target enemy)
W opisie umiejętności oznacza, że umiejętność działa na wroga, wskazanego kliknięciem.
Cel – inny sojusznik
(Target other ally)
W opisie umiejętności oznacza, że umiejętność działa na dowolnego sojusznika (ale nie na ciebie), wskazanego kliknięciem.
Cel – członek drużyny
(Target party member)
W opisie umiejętności oznacza, że umiejętność działa na członka twojej drużyny, wskazanego kliknięciem.
Dotyk
(Touch)
Umiejętność, której użycie wymaga bezpośredniego kontaktu z celem.
Pułapka
(Trap)
Umiejętność, która polega na ustawieniu pułapki, w którą może wejść wróg.
Słabość
(Weakness)
Ataki postaci w takim stanie zadają obrażenia zmniejszone o 66%.

Rodzaje umiejętności
Umiejętności dzielą się na dziesięć rodzajów. Każdy opis umiejętności w panelu (K) zawiera informację, do jakiego rodzaju należy umiejętność i jak działa.
UMIEJĘTNOŚĆ
Nazwa, która określa wszystkie zdolności, tzn. czary, zaklęcia, pierścienie i sygnety. Umiejętność, która jest określona jako taki rodzaj, nie należy do żadnej poniższej kategorii.
ATAK
Wzmocniony atak w zwarciu lub strzał. Umiejętności ataki dzielą się na ataki mieczem, toporem, młotem i ataki z łuku.
CZAR
Umiejętność, która wywołuje natychmiastowy efekt, na przykład obrażenia, leczenie, utratę energii, lub jej przyrost.
CZAR ZAKLINANIA
Czar, który na pewien czas zapewnia jakiegoś rodzaju ochronę lub wzmacnia postać (np. podnosi szybkość, zwiększa pancerz, podnosi energię). Pozytywny efekt działa na cel przez pewien czas.
CZAR KLĄTWY
Czar, który wywołuje negatywny efekt, utrzymujący się przez pewien czas (np. uniemożliwia używanie niektórych umiejętności, spowalnia szybkość przeładowania się umiejętności, powoduje utratę zdrowia lub energii w miarę upływu czasu, itp.).
SYGNET
Sygnet to pierścień, który zawiera umiejętność. Użycie umiejętności z sygnetu nie pochłania energii. Sygnetu zazwyczaj przeładowują się dłużej, niż inne umiejętności.
PRZYGOTOWANIE
Umiejętność, która na kilka sekund wzmacnia twoje kolejne ataki. W danym momencie może działać tylko jedno przygotowanie.
PUŁAPKA
Umiejętność, która polega na ustawieniu pułapki, w którą może wejść wróg. Ustawianie pułapki może być łatwo przerwane.
OKRZYK
Motywujący okrzyk, który zapewnia korzyści drużynie (a także osłabia wrogów). Działa natychmiast i można go używać w połączeniu z innymi umiejętnościami. Okrzyki zazwyczaj działają kilka sekund i nie można usunąć ich efektów.
POSTAWA
Stan (pozycja, ruch, postawa), który zapewnia przewagę w walce, albo poprzez ochronę przed atakami, albo wzmocnienie możliwości bojowych.
GLIF
Umiejętność, która wzmacnia kolejny rzucany przez ciebie czar. Glify działają tylko na czary i można mieć tylko jeden glif w danym momencie.
RYTUAŁ NATURY
Zaklęcie, które działa na otoczenie, a tym samym wpływa zarówno na sojuszników, jak i wrogów.
ELITARNA
Każda profesja ma dostęp do potężnych umiejętności „elitarnych”. Można mieć tylko jedną taką umiejętność na pasku umiejętności.
ADRENALINA
Niektóre umiejętności wymagają adrenaliny, która rośnie w walce. Takie umiejętności podświetlają się, kiedy są dostępne.
Przewodnik po umiejętnościach
Przy opracowaniu taktyk działania należy zrozumieć, jak działają poszczególne umiejętności i jak mogą się wzajemnie uzupełniać. Każda umiejętność zapewnia pewne korzyści, ale ma też określone minusy. Dwie lub więcej umiejętności może działać wspólnie, dając efekt mocniejszy, niż pojedyncze użycie takich samych umiejętności. Ten rozdział ułatwi ci opracowanie skutecznych taktyk dla różnych kombinacji profesji i umiejętności.

Łączenie profesji
W grze Guild Wars istnieje sześć profesji: wojownik, łowca, mnich, elementalista, mesmer, oraz nekromanta. Z czasem będziesz mógł wybrać dwie z nich - profesję podstawową oraz profesję dodatkową. Choć żaden wybór nie jest zły, to niektóre połączenia profesji wzajemnie się uzupełniają w przypadku określonego stylu gry. Na przykład możesz połączyć zdolności wysysania energii przez mesmera z leczącymi mocami mnicha, lub też wytrzymałość wojownika ze zdolnościami wysysania zdrowia u nekromanty. Najważniejszym elementem przy wyborze profesji jest odpowiednie dobranie cech - przeanalizuj wnikliwie cechy każdej profesji i wybierz te, które pasują do twojego stylu gry.
Profesja podstawowa a profesja dodatkowa
Pamiętaj, że każda profesja posiada cechę główną dostępną tylko w przypadku wybrania tej profesji jako podstawową. Powiedzmy na przykład, że chcesz stworzyć postać, której głównym zadaniem będzie leczenie i utrzymywanie członków drużyny przy życiu z wykorzystaniem uzdrowicielskich mocy mnicha oraz energetycznych zdolności elementalisty. Jeśli wybierzesz mnicha jako główną profesję, będziesz mógł skorzystać z jego podstawowej zdolności, czyli Boskiej Łaski, która zwiększa skuteczność wszystkich zaklęć leczących. Jeśli wybierzesz elementalistę jako główną profesję, otrzymasz zdolność Magazynowania Energii, którą możesz wykorzystać do zwiększenia maksymalnej puli energii, co pozwoli ci na częstsze rzucanie zaklęć. Kluczem przy wyborze kombinacji profesji (lub umiejętności) jest analiza ich plusów i minusów. Pamiętaj, że każda strategia posiada kontr-strategię i dobrze jest być na to przygotowanym. Wiedza na temat tego, czego możesz się spodziewać, znacznie zwiększy twoje szanse przetrwania. Jeśli w powyższym przykładzie wybierzesz mnicha/elementalistę, będziesz musiał uważać na mesmerów, używających umiejętności wysysania energii – szybko spalisz swoje zapasy energii, więc lepiej używać zaklęć o mniejszym koszcie. Jeśli wybierzesz elementalistę/mnicha, będziesz mieć większą pulę energii, ale każde zaklęcie leczące będzie przywracać mniej punktów - trzeba więc będzie uważać na łowców i innych elementalistów, którzy mogą zadawać znaczne obrażenia jednemu celowi w krótkim czasie.
Łączenie umiejętności
Po wyborze profesji podstawowej i dodatkowej, twój bohater uzyska dostęp do ciągle powiększającej się puli dostępnych umiejętności. Nauczenie się łączenia tych umiejętności stanowi podstawę sukcesu na polu walki. Każda umiejętność posiada swoje słabe i mocne strony, a udane ich połączenie pozwala zminimalizować niekorzystne efekty i wykorzystać te dodatnie. Jedna umiejętność może na przykład zwiększyć twoją szybkość ataku i zmniejszyć bazowe obrażenia, zaś inna zdolność może dodawać magiczne obrażenia do każdego ataku. W połączeniu, umiejętności te pozwolą ci wykorzystać możliwość zadawania magicznych obrażeń oraz zwiększenia szybkości ataku, ignorując efekty redukcji bazowych obrażeń, dzięki czemu będą znacznie bardziej efektywne, niż używane osobno. Znalezienie umiejętności, które dobrze współdziałają i minimalizują swoje słabe strony może jedynie zwiększyć twoją skuteczność na polu walki. Wybierając umiejętności staraj się zauważyć takie, które mogą dobrze działać w połączeniu z innymi i jak najwięcej eksperymentuj. Najlepszym sposobem na znalezienie fantastycznych kombinacji, jest próbowanie wszystkiego – czasami najlepsze kombinacje to te najprostsze, które łatwo przegapić.
Uwaga: Wybierając umiejętność pamiętaj, że choć ścisła specjalizacja może zwiększyć twoją skuteczność w jakiejś dziedzinie, to różnorodność sprawia, że twoje ataki są trudniejsze do odparcia i pozwala ci szybko zmienić strategię.
Strategie obronne
Zawsze pamiętaj, że istnieje wiele możliwych sposobów na łączenie profesji, umiejętności oraz cech, zaś znajomość profesji i zdolności przeciwnika da ci przewagę w czasie walki. Niektóre klasy postaci lepiej nadają się do walki z innymi profesjami. Na przykład wojownicy mogą powstrzymać łowców przechodząc do walki wręcz, zaś elementaliści znakomicie radzą sobie z wojownikami, dzięki zaklęciom obszarowym, które oślepiają lub osłabiają przeciwników. Warto zastanowić się, jaką rolę ma spełniać twoja postać w drużynie i przeciwko jakim postaciom będziecie walczyć.
Klątwy i zaklęcia
Jedną z kluczowych umiejętności w walce z innymi klasami postaci jest używanie klątw i zaklęć, a także usuwanie pozytywnych skutków ich działania (z przeciwników) lub też negatywnych efektów (z sojuszników). Choć nie wszystkie klasy używają klątw i zaklęć, ważne jest zrozumienie roli, jaką pełnią one w walce, co pozwoli na odpowiednią zmianę taktyki. Usunięcie zaklęć działających na przeciwników przy jednoczesnym ich utrzymaniu na sobie i sojusznikach, znacznie zwiększy twoją skuteczność w czasie walki. Uważaj także na klątwy i jeśli to tylko możliwe, staraj się je usunąć. Rzucając klątwy lub zaklęcia pamiętaj, że można się je rozproszyć - nigdy więc nie polegaj tylko na nich. Niektóre klątwy i zaklęcia są bardziej skuteczne przeciwko określonym profesjom. Na przykład mesmerzy używają raczej zaklęć niż ataków fizycznych, więc rzucenie na nich klątwy ograniczającej szybkość ataku nie jest dobrym pomysłem. Podobnie wojownik, który atakuje głównie bronią i korzysta z umiejętności wzmacnianych adrenaliną, nie skorzysta z zaklęcia zwiększającego regenerację energii. Staraj się znaleźć najlepsze cele na rzucenie klątw lub zaklęć i staraj się rozproszyć wszelkie czary szkodzące twojej drużynie.
Przypadłości
Przypadłości, podobnie jak klątwy, w ten czy inny sposób utrudniają życie postaci. Przypadłości występują częściej niż klątwy i łatwiej przenoszą się pomiędzy ofiarami (niektóre robią to nawet bez pomocy!). Choć są częstsze, to jednocześnie znanych jest więcej sposobów na ich usuwanie. Łatwiej jest pozbyć się jakieś przypadłości niż klątwy, co nie znaczy, że nie potrafią zaszkodzić. Trzeba wiedzieć, jakie przypadłości mają najbardziej negatywny wpływ na twojego bohatera i umieć sobie z nimi poradzić. Podobnie jak w przypadku klątw, kiedy starasz się dotknąć wroga jakąś przypadłością, wybierz cel, któremu możesz najbardziej zaszkodzić.
Krwawienie
(Bleeding)
Powoduje powolny spadek zdrowia.
Oślepienie
(Blind)
Twoje ataki mają 90% szansę chybienia celu.
Spalenie
(Burning)
Powoduje gwałtowny spadek zdrowia.
Okaleczenie
(Crippled)
Szybkość ruchu zostaje zmniejszona o 50%.
Oszołomienie
(Dazed)
Rzucanie czarów trwa dwa razu dłużej i można je łatwo przerwać.
Głęboka rana
(Deep Wound)
Zmniejsza maksymalne zdrowie o 20% (maksymalnie 100 punktów). Leczenie jest 20% mniej skuteczne.
Choroba
(Disease)
Powoduje spadek zdrowia. Przechodzi na pobliskie istoty.
Zatrucie
(Poison)
Powoduje spadek zdrowia.
Osłabienie
(Weakness)
Zmniejsza bazowe obrażania o 66%.
Strategia w czasie rzeczywistym
Choć często korekty do strategii wprowadza się już po rozgrywce, równie ważna jest umiejętność dokonywania zmian w jej trakcie – istnieje wiele strategii, z którymi możesz sobie poradzić zmieniając “w locie” swoje podejście do walki. Powiedzmy na przykład, że jesteś mnichem leczącym drużynę i zaatakuje cię wojownik. Naturalną reakcją może wydać się ucieczka, ale wojownik zadaje dodatkowe obrażenia uciekającym przeciwnikom, lepiej więc zostać w miejscu i zmienić strategię leczenia. Użyj na sobie czarów redukujących obrażenia zadawane przez wojownika i rzucaj krótkie, szybkie zaklęcia leczące na sojuszników. Sama zmiana kolejności leczenia sojuszników i pozostanie w miejscu (co nie pozwoli wojownikowi na zadanie ci dodatkowych obrażeń) zmniejszy skuteczność ataków wojownika. Kluczowa jest tutaj zdolność analizy sytuacji i znajomość aktualnie posiadanych umiejętności. Zawsze staraj się zminimalizować szkody wyrządzone przez wroga. Jeśli ktoś zdejmuje wszystkie twoje zaklęcia, spróbuj rzucić ich więcej, aby najpierw usunięte zostały słabsze, albo też używaj częściej umiejętności nie będących zaklęciami. Zwykła zmiana stylu gry jest często najlepszą odpowiedzią na ataki przeciwnika.

Gildie
Gildie to grupy bohaterów, którzy połączyli swe siły, aby walczyć pod jednym sztandarem. W chwili, gdy dołączysz do gildii, uzyskasz dostęp do gotowej listy znajomych, z którymi można tworzyć drużyny, handlować, wykonywać misje i robić wiele innych rzeczy. Każda z gildii ma własne barwy i symbol, dzięki którym ich członkowie mogą się na pierwszy rzut oka rozpoznać. Postacie należące do tej samej gildii mogą się spotykać w prywatnej siedzibie gildii, aby snuć plany, tworzyć drużyny czy rzucać innym wyzwania do walki. Gildie mogą się zmagać pomiędzy sobą wykonując misje PvP i uczestnicząc w turniejach (tournaments). Od wyników tych starć zależeć będzie pozycja danej gildii w rankingu Guild Wars. Możesz stworzyć własną gildię, albo dołączyć do istniejącej.
Podstawowe informacje o gildiach
Wstępowanie do gildii
Jeżeli otrzymasz od kogoś zaproszenie, zostanie ono wyświetlone na twoim panelu gildii. Odpowiednia informacja pojawi się także w oknie czatu, gdy tylko zalogujesz się do Guild Wars. Zaproszenie możesz przyjąć lub odrzucić.
1. Naciśnij G, aby otworzyć panel gildii.
2. Wybierz zaproszenie i kliknij na przycisku Accept (Przyjmij) lub Decline (Odrzuć).
Odchodzenie z gildii
1. Naciśnij G, aby otworzyć panel gildii.
2. Kliknij na zakładce składu gildii (Guild Roster).
3. Kliknij na strzałce przy swoim imieniu i wybierz opcję wystąpienia z gildii
(Leave my guild).
Zakładanie gildii
Gdy będziesz gotów, aby założyć gildię, odwiedź w dowolnym mieście urzędnika ds. gildii (Guild Registrar). W trakcie rozmowy z nim na ekranie wyświetlone zostaną polecenia odnośnie nadania gildii nazwy. Możesz nawet zaprojektować symbol swojej gildii, jaki będą nosić wszyscy jej członkowie celem identyfikacji, a w końcu nawet zakupić prywatną siedzibę gildii.
Ważne: aby założyć gildię lub zaprojektować jej symbol musisz dysponować odpowiednią ilością złota.
Rejestracja gildii
1. Kliknij na urzędniku ds. gildii (Guild Registrar).
2. Kliknij na opcji „Jestem gotów do założenia gildii” (I am ready to form a guild). Otwarty zostanie panel rejestracji gildii.
3. Wpisz wybraną przez siebie nazwę w polu tekstowym (Guild Name).
4. Wpisz identyfikator gildii (Guild Tag), np. inicjały nazwy lub skrót. Będzie on wyświetlany obok imion postaci należących do gildii i ułatwiał ich identyfikację.
5. Kliknij na przycisku akceptacji (Accept). Jeżeli chcesz anulować całą operację, wybierz opcję pożegnania (Goodbye).
Ważne: w danym momencie możesz należeć do jednej tylko gildii. Jeżeli należysz już do jakiejś, to będziesz musiał z niej wystąpić, aby założyć własną.
Rozwiązanie swojej gildii
1. Naciśnij G, aby otworzyć panel gildii.
2. Kliknij na strzałce znajdującej się obok imienia Twojej postaci i wybierz opcję rozwiązania gildii (Disband my guild).
3. Potwierdź swoją decyzję klikając na przycisku Tak (Yes). Jeżeli chcesz anulować, kliknij na Nie (No).
Zapraszanie nowych członków
Gdy zaprosisz kogoś do wstąpienia do twojej gildii, osoba taka otrzyma zaproszenie, które będzie musiała zaakceptować, aby znaleźć się w jej szeregach. Jeżeli taka postać jest już członkiem jakiejś gildii, wyświetlony zostanie odpowiedni komunikat, a zaproszenie nie zostanie wysłane.
1. Wciśnij G, aby otworzyć panel gildii.
2. Na zakładce gildii, kliknij wewnątrz pola tekstowego pod zaproszeniami (Invitations).
3. Wpisz imię postaci, którą chcesz zaprosić i wciśnij klawisz Enter.
Bitwy pomiędzy gildiami
Zmagania gildii w różnych warunkach pozwolą sprawdzić umiejętności jej członków i ducha pracy zespołowej. Zwycięstwa w bitwach przyniosą nagrodę w postaci punktów, które poprawią miejsce gildii w rankingu, a także twoją pozycję w jej szeregach. Aby uczestniczyć w bitwach, twoja gildia musi dysponować własną siedzibą. Automatyczny mecz (Automatic Match) Guild Wars losowo wybierze przeciwnika. Oceniane wyzwanie (Rated Challenge) Wpływa na ocenę gildii i twoją pozycję w rankingu jej członków. Wyzwanie dowolne (Unrated Challenge) Nie wpływa na ocenę gildii i twoją pozycję w rankingu jej członków.
Rozpoczęcie bitwy pomiędzy gildiami
1. Udaj się do siedziby swojej gildii (Guild Hall)
2. Na ekranie tworzenia drużyny kliknij na przycisku bitwy gildii (Guild Battle).
3. Na panelu bitwy gildii kliknij na opcji wyboru przeciwnika (Select an Opponent) lub wybierz automatyczny mecz (Automatic Match).
4. Określ czy bitwa ma się liczyć do rankingów (Rated Challenge) czy nie (Unrated Challenge)
5. Wpisz w polu tekstowym nazwę gildii, której chcesz rzucić wyzwanie.
6. Kliknij na opcji rozpoczęcia misji (Enter Mission).
Własna gildia
Projektowanie płaszcza gildii
Możesz stworzyć jedyny w swoim rodzaju płaszcz dla członków swojej gildii. Wybierz kolor, wzór, kształt i symbol, aby stworzyć unikalną kombinację, która będzie odzwierciedlać ducha twojej gildii (lub po prostu dobrze wyglądać). Projektowanie płaszcza gildii odbywa się w trzech etapach. Można je ukończyć w dowolnej kolejności, ale tutaj omówimy je po kolei.
1. Wybór koloru tła (Choose Background Color)
2. Wybór wzoru (Choose a Pattern)
3. Wybór kroju (Choose a Cut)
4. Wybór symbolu (Choose an Emblem)
Losowy płaszcz
Jeżeli nie chcesz podejmować szeregu decyzji, albo po prostu chcesz zobaczyć co można uzyskać, kliknij na opcji losowej (Random), aby uzyskać losowo wygenerowany płaszcz.
Wybór koloru tła (Choose Background Color)
Kliknij na polu koloru tła i wybierz odpowiednią barwę.
1. Paletę kolorów można zmieniać za pomocą suwaka.
2. Aby wypróbować różne kolory, klikaj na odpowiednich kwadratach.
3. Gdy będziesz już gotów, przejdź do kolejnego etapu projektowania. Zawsze możesz tu wrócić później i wprowadzić niezbędne poprawki.
4. Jeżeli zakończyłeś projektowanie płaszcza, kliknij na opcji zaakceptowania (Accept), aby go zapisać lub pożegnania (Goodbye), gdy zechcesz anulować cała operację.
Wybór wzoru (Choose a Pattern)
Możesz wybrać jeden z wielu dostępnych wzorów tkaniny w dowolnym kolorze, a także określić krój płaszcza.
• Skorzystaj z przycisków , aby wybrać wzór i formę płaszcza swojej gildii.
• Za pomocą przycisków możesz przewijać dostępne wzory.
• Zaznacz pole koloru (Detail Color) i skorzystaj z narzędzi wyboru barwy, aby obejrzeć swój wzór w różnych kolorach. Paletę barw można zmienić za pomocą suwaka.
• Aby wypróbować różne kolory, klikaj na odpowiednich kwadratach.
• Gdy będziesz już gotów, przejdź do kolejnego etapu projektowania. Zawsze możesz tu wrócić później i wprowadzić niezbędne poprawki.
• Jeżeli zakończyłeś projektowanie płaszcza, kliknij na opcji zaakceptowania (Accept), aby go zapisać lub pożegnania (Goodbye), gdy zechcesz anulować cała operację.
Wybór kroju (Choose a Cut)
• Klikaj na przyciskach , aby przejrzeć dostępne kroje.
• Gdy będziesz już gotów, przejdź do kolejnego etapu projektowania. Zawsze możesz tu wrócić później i wprowadzić niezbędne poprawki.
• Jeżeli zakończyłeś projektowanie płaszcza, kliknij na opcji zaakceptowania (Accept), aby go zapisać lub pożegnania (Goodbye), gdy zechcesz anulować cała operację.
Wybór symbolu (Choose an Emblem)
• Kliknij na pasku przewijania, aby przejrzeć dostępne emblematy. Kliknij na tym, który chcesz umieścić na swoim płaszczu.
• Zaznacz pole koloru (Detail Color) i skorzystaj z narzędzi wyboru barwy, aby obejrzeć swój wzór w różnych kolorach. Paletę barw można zmienić za pomocą suwaka.
• Aby wypróbować różne kolory, klikaj na odpowiednich kwadratach.
• Jeżeli zakończyłeś projektowanie płaszcza, kliknij na opcji zaakceptowania (Accept), aby go zapisać lub pożegnania (Goodbye), gdy zechcesz anulować cała operację.
Siedziba gildii
Siedziba gildii jest prywatnym miejscem spotkań jej członków, gdzie można także rzucać wyzwania innym tego rodzaju organizacjom. Każda z gildii może w końcu wykupić własną siedzibę (Guild Hall), do której wstęp będą mieli wyłącznie jej członkowie. Siedziba własnej gildii będzie wyświetlana na mapie, zaznaczona zieloną szpilką lub ikoną. Aby nabyć siedzibę gildii, trzeba zdobyć specjalną pieczęć. Trzeba zwyciężać w turniejach PvP i wywalczyć sobie miejsce w Sali Bohaterów (Hall of Heroes). Można także zakupić taką pieczęć od handlarza. Gdy ją już zdobędziesz, porozmawiaj z kapitanem przewoźników Canthan w Lion’s Arch, aby przejrzeć dostępne siedziby i wykupić jedną z nich.
Ogłoszenia gildii
Jeżeli jesteś przywódcą gildii lub jej oficerem, możesz wpisywać ogłoszenia, które będą widoczne dla wszystkich jej członków. Treść takiej wiadomości będzie wyświetlana na ekranie czatu za każdym razem, gdy członkowie gildii będą się logować do Guild Wars.
• Naciśnij G, aby otworzyć panel gildii.
• Kliknij na zakładce statusu gildii (Guild Status).
• Kliknij na opcji edycji (Edit).
• Wpisz swoją wiadomość i kliknij na OK., aby ją zamieścić.
Ranking gildii
http://ladder.guildwars.com
Twoja gildia będzie zdobywać punkty za każde zwycięstwo w bitwie. W rankingu wyświetlonych jest 1000 najlepszych organizacji. Zajrzyj na witrynę Guild Wars, aby sprawdzić jak prezentuje się twoja gildia na tle innych.

Misje i zadania
Choć zawsze możesz wypuścić się na samotne łowy w dzikie ostępy Tyrii, możesz jednak zająć się wypełnianiem licznych misji i zadań, podczas których sprawdzisz swoje umiejętności i otrzymasz nagrodę stosowną do swoich wysiłków. Najlepszym sposobem na znajdowanie misji i zadań jest badanie świata i rozmawianie z różnymi postaciami, w szczególności z takimi, nad głowami których wyświetlony jest zielony wykrzyknik. Istnieją trzy rodzaje przygód, za które będziesz otrzymywać nagrody - Misje, Cele poboczne i Zadania:
Misje
Misje dzielą się na dwie kategorie: Gracz kontra Gracz (PvP) lub zespołowe (Cooperative). Za wykonanie misji zespołowych gracze otrzymują nagrody w postaci doświadczenia i punktów umiejętności, a także mają możliwość poznania fabuły Guild Wars. Misje PvP skupiają się na zmaganiach graczy. Rozpoczęcie misji • Skorzystaj z mapy, aby udać się do dostępnego obszaru misji.
• Stwórz drużynę lub dołącz do istniejącej.
• Kliknij na opcji rozpoczęcia misji (Enter Mission).
• Aby obejrzeć mapę, naciśnij klawisz M lub wybierz z menu odpowiednią opcję (Map).
Misje zespołowe
Gdy zdecydujesz się na wykonanie misji zespołowej, na twojej mapie wyświetlony zostanie jej obszar. Początkowo dostępna będzie tylko jedna czy dwie misje, ale gdy je ukończysz pojawi się ich więcej. Zaglądaj często na mapę, aby sprawdzić jakie misje są dostępne i jakie już udało ci się ukończyć.
Misje PvP
Na jednym z wielu obszarów Tyrii można toczyć zmagania o chwałę i sławę. Z czasem, w miarę jak będziesz odkrywać swoją postacią coraz więcej tajemnic świata, na twojej mapie wyświetlone będzie więcej aren.
Ważne: Aby pomyślnie zakończyć misję, musisz zrealizować jej cele przed zakończeniem sesji Guild Wars. Misje można dowolnie powtarzać, nic nie stoi zatem na przeszkodzie, aby w dowolnym momencie je przerywać i kończyć w późniejszym terminie.
Cele poboczne
Podczas wykonywania misji mogą się pojawić cele poboczne. Najczęściej są one w jakiś sposób związane z podstawowym celem, ale do ich realizacji konieczne jest wykonanie dodatkowych rzeczy. Większość takich celów pozwala zdobyć dodatkowe doświadczenie, złoto, przedmioty lub wszystko to na raz. Cele poboczne można znaleźć starannie badając obszar misji i rozmawiając z BNami, którzy mają nad głowami wyświetlony zielony wykrzyknik. Gdy zrealizujesz jakiś poboczny cel, na ikonie tarczą misji na twojej mapie Tyrii wyświetlony zostanie w poprzek niej, od lewej do prawej, miecz.
Ważne: Aby pomyślnie zakończyć misję, musisz zrealizować jej cele przed zakończeniem sesji Guild Wars. Misje można dowolnie powtarzać, nic nie stoi zatem na przeszkodzie, aby w dowolnym momencie je przerywać i dokończyć w późniejszym terminie.
Zadania
Wędrując po różnych obszarach często napotkasz postacie, które mają dla ciebie różne zadania – niewielkie misje, za które otrzymasz doświadczenie, przedmioty czy złoto. Podjęcie się zadania
• Kliknij na postaci, nad głową której wyświetlony jest zielony wykrzyknik.
• Przeczytaj co dana postać ma do powiedzenia i zdecyduj czy chcesz jej pomóc.
• Kliknij na wybranej przez siebie odpowiedzi. Gdy podejmiesz się wykonania jakiegoś zadania, zostanie ono wyświetlone w twoim dzienniku (Quest Log – L). Po wybraniu jakiegoś zadania w dzienniku, na mini-mapie wyświetlone zostaną wskaźniki, dzięki którym łatwiej będzie ci znaleźć cel. Zadania pozostają aktywne w dzienniku do czasu, kiedy je zrealizujesz. Są na bieżąco aktualizowane, warto więc regularnie do niego zaglądać.
Nie poddawaj się
Misje będą z czasem coraz trudniejsze i nie zawsze uda ci się je zrealizować za pierwszym razem. Pamiętaj, że zawsze możesz wrócić i powtórzyć misję korzystając z nowej strategii, z inną drużyną, albo po prostu wykorzystując zdobyte w międzyczasie doświadczenie i umiejętności.
Nie walcz samotnie
Większość misji i zadań znacznie łatwiej ukończyć w drużynie, niż w pojedynkę. Aby znaleźć innych graczy, z którymi można wyruszyć na wspólną wędrówkę udaj się do osady, albo skorzystaj z systemu czatu. W ten sposób będziesz mógł zaprosić ich do swojej drużyny. W miastach i osadach można także zatrudniać najmitów i sterowanych przed komputer bohaterów.

Rozgrywki turniejowe
W grze Guild Wars toczą się nieustanne zmagania pomiędzy tysiącami drużyn, które chcą zająć jak najwyższą pozycję w rankingu gidlii (Guild Ladder). Zbierz drużynę i ruszaj do bitwy, aby sprawdzić swoje umiejętności i poznać swoje słabości. W rankingu gildii śledzone są wszelkie zwycięstwa i porażki każdej z gildii i na tej podstawie każda z nich otrzymuje odpowiednią pozycję. W międzynarodowym turnieju Guild Wars poszczególne regiony geograficzne będą toczyć zmagania o światową dominację.
Cechy wspólne
Wszystkie turnieje mają poniższe cechy wspólne:
• Duch Bohatera (Ghostly Hero): w każdej bitwie turniejowej twojej drużynie będzie pomagał duch bohatera. W niektórych przypadkach, aby zwyciężyć, nie będzie można dopuścić do jego śmierci. duch bohatera powraca do życia wraz z resztą drużyny.
• Premia do morale (Morale Boost): na pewien czas zwiększa maksymalny poziom zdrowia (health) i energii (energy) członków drużyny o określoną wartość procentową. Otrzymanie premii do morale może zmniejszyć lub całkowicie znieść istniejące kary za śmierć (Death Penalty).
Inne czynniki
Wskrzeszenie (Ressurection): kapłani mogą w regularnych odstępach czasu wskrzeszać zabitych członków drużyny. Jeżeli kapłan zostanie zabity, nie będzie mógł już nikogo przywrócić do życia. W niektórych bitwach dostępny jest krąg odrodzeń (Ressurection Circle), którego nie można w żaden sposób zniszczyć.
Bitwy turniejowe
Bitwy Turniejowe Guild Wars można podzielić na następujące kategorie – Przetrwanie (Pojedyncza drużyna), Anihilacja i Walka o relikwię:
Przetrwanie (Pojedyczna Drużyna)
To pierwszy etap turnieju. Czeka cię walka z ciągłym naporem wrogów. Musisz utrzymać się przy życiu, aż do rozpoczęcia kolejnego etapu.
• Warunek zwycięstwa: Utrzymaj ducha bohatera przy życiu, aż pojawi się drużyna, z którą możesz się zmierzyć lub rozpocznie się kolejny etap.
• Warunek przegranej: Twój duch bohatera zostanie pokonany lub cała drużyna zostanie pokonana i nie może zostać wskrzeszona.
• BN: Duch bohatera.
• Premia do morale: Zabij strażników szczelin (Rift Wardens).
Wskazówki:
• Trzymaj postacie leczące z tyłu i utwórz wokół nich mur.
• Podczas takich misji szczególnie użyteczne są zaklęcia, które wykorzystują dostępne zwłoki.
• Premia do morale, którą można tu zdobyć utrzymuje się w kolejnych bitwach.
Anihilacja
Celem takich rozgrywek jest utrzymanie się przy życiu tak długo, aż wszystkie pozostałe drużyny zostaną wyeliminowane.
• Warunek zwycięstwa: Pokonaj wszystkich członków drużyny przeciwnej.
• Warunek przegranej: Drużyna przeciwna pokona całą twoją drużynę.
• BN: Duch bohatera, kapłan.
• Premia do morale: Zabij kapłana drużyny przeciwnej.
Wskazówki:
• Podczas takich bitew ogromne znaczenie ma utrzymanie przy życiu kapłana. Uważaj na łowców (Rangers) i elementalistów (Elementalists), którzy mogą go atakować z dystansu.
• W niektórych bitwach na polu walki znajduje się obelisk, nad którym należy przejąć kontrolę celem uzyskania przewagi. Aby tego dokonać, zanieś do obelisku swoja flagę lub relikwię.
Walka o relikwię
Podczas walki o relikwię dwie drużyny walczą o należące do przeciwników relikwie, które muszą zdobyć w wyznaczonym czasie. Zdobądź relikwię wroga i zanieś ją do swojego ducha bohatera (Ghostly Hero). W chwili, gdy tylko to zrobisz pojawi się nowa. Twoje zadanie polega na zdobyciu możliwie jak największej ich liczby. W takich bitwach dostępny jest zwykle krąg odrodzeń (Ressurection Circle). Znajdujące się na polu walki paleniska wskazują wynik: kolor i intensywność płomieni (mały, średni i duży) wskazuje która drużyna prowadzi i o ile punktów.
• Warunek zwycięstwa: Zbierz przed upływem czasu więcej relikwii, niż przeciwnik.
• Warunek przegranej: W wyznaczonym czasie zbierzesz mniej relikwii, niż przeciwnik
• BN: Duch bohatera.
• Premia do morale: Zabij ducha bohatera drużyny przeciwnej.
Wskazówki:
• Gdy niesiesz relikwię możesz normalnie korzystać z umiejętności. Jednak aby zaatakować bronią, będziesz musiał upuścić niesioną relikwię.
• Szybkość poruszania się postaci, która niesie relikwię zostaje ograniczona. Do takich zadań najlepiej nadają się wojownicy, ponieważ noszą najcięższe pancerze i mają premie do szybkości ruchu.
• Aby znaleźć relikwię leżącą na ziemi, naciśnij i przytrzymaj ALT i rozejrzyj się po okolicy.
• Broniąc relikwii korzystaj z klątw (debuff) ograniczających szybkość ruchu.
• W przypadku niektórych bitew o relikwie, na polu walki znajdują się drzwi. Przejęcie nad nimi kontroli może stanowić klucz do zwycięstwa.
GRA
Przemieszczanie bohatera
Poruszać się możesz za pomocą klawiatury, myszki lub kombinacji obu tych sposobów.
Klawiatura
Ruch naprzód [W]
Automatyczne bieganie [R]
Zwrot w lewo [A]
Zwrot w prawo [D]
Cofnięcie się [S]
Odwrócenie się [X]
Krok w lewo [Q]
Krok w prawo [E]
Podążanie Kliknij postać, za którą chcesz podążać i wciśnij spację.
Uwaga:
• Kierunek ruchu postaci możesz zmieniać także za pomocą lewego i prawego klawisza kursora.
• Możesz zmienić konfigurację sterowania grą oraz przyporządkowania klawiszy – służy do tego menu opcji.
Mysz
• Aby poruszać się za pomocą myszki, kliknij miejsce, do którego chcesz dotrzeć.
• Przesuwanie myszy w lewo i prawo pozwala sterować ruchami twojej postaci.
Uwaga: Korzystanie z myszy jest szczególnie przydatne w trudnym terenie. Twoja postać często znajdzie drogę w sytuacjach, w których wydaje ci się to niemożliwe. Najlepiej więc kliknąć po prostu na punkcie docelowym i czekać, aż bohater tam dotrze.
Ustawianie kamery
Za pomocą myszki możesz zmieniać kąt nachylenia kamery oraz przybliżać bądź oddalać obraz.
Zbliżenie Przesuwanie kółka myszki pozwala regulować zbliżenie i oddalenie kamery.
Obracanie kamery Przytrzymaj prawy klawisz myszki i ją przesuwaj, aby
zmienić kąt nachylenia kamery.
Odwrócenie kamery Wciśnij klawisz [Z], aby odwrócić kamerę.

Podróżowanie po Tyrii
Mapa
Mapa Tyrii umożliwia ci podróżowanie do każdej dostępnej lokacji. W trybie podglądu ukazuje ona cały kontynent, przybliżenie natomiast przedstawi ci mapę regionu, w którym aktualnie się znajdujesz. Jeśli nie znajdujesz się w mieście lub posterunku, to czerwona wykropkowana linia wskaże ci przebytą drogę. Zielona strzałka z kolei ukazuje ci obecną pozycję i kierunek poruszania się twojej postaci.
• Wciśnij klawisz [M] celem wyświetlenia przybliżonej mapy Tyrii. Ponowne wciśnięcie tego klawisza spowoduje opuszczenie mapy.
• Kliknięcie mapy spowoduje wyświetlenie jej w trybie podglądu, ponowne kliknięcie - powiększenie widoku i zbliżenie na region.
• Kliknięcie PPM i przeciągnięcie mapy umożliwia jej przewijanie.
• W trybie powiększenia przy poszczególnych lokacjach wyświetlane są ikony - klikanie
ich umożliwia zapoznanie się z informacjami dotyczącymi danego miejsca. Przycisk \"Travel\" pozwala natychmiast rozpocząć podróż do wybranej lokacji.
Uwaga: Przemieszczanie się w ten sposób powoduje rozwiązanie twojej drużyny – wszystkich jej członków będziesz musiał ponownie zwerbować po dotarciu na miejsce.
Mapa lokalna
Mapa lokalna ukazuje twoją obecną lokację, trasę i kierunek poruszania się, lecz może być wyświetlana także podczas podróży czy walki.
• Aby wyświetlić ją w górnej części ekranu, wciśnij [U].
• Ponowne wciśnięcie tego klawisza spowoduje zamknięcie mapy.
Minimapa / radar
Minimapa pozwala ci zapoznać się z obszarem w którym aktualnie przebywasz oraz wskazuje na miejsce pobytu twoich sojuszników, wrogów, bohaterów niezależnych i innych graczy. Za jej pomocą możesz również ustalać wspólną strategię ze swymi towarzyszami.
Sojusznicy Zielone kropki oznaczają twoich sojuszników.
Gracze Niebieskimi strzałkami oznaczeni są inni gracze.
Wrogowie Miejsce pobytu twoich wrogów jest oznaczone czerwonymi kropkami.
Bohaterowie
niezależni
Żółte strzałki to bohaterowie niezależni - wieśniacy, handlarze i inni nie stanowiący zagrożenia dla twojej drużyny.
Strefa zagrożenia Centralny okrąg na mapie oznacza zasięg agresywności potworów - te, które w nim się znajdą, natychmiast cię zaatakują. Aby tego
uniknąć, nie dopuszczaj wrogów do swej strefy zagrożenia.
Ping Klikn


Autor: 964


Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie. Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności.

ZAMKNIJ
Polityka prywatności